Skip links

Our Leadership

Investing in the digital future and resources.

ONG XUÂN MINH - CEO

“Thông qua việc giải quyết các vấn đề cốt lõi của thị trường lao động, chúng tôi khai phóng tiềm năng của mọi cá nhân và tổ chức, từ đó tạo ra các cơ hội kinh tế mới, thúc đẩy Việt Nam tiến lên."

trần kim trang - hos

 “Văn hóa Siêu Việt xem con người là trọng tâm, thể hiện qua những nỗ lực về phúc lợi, cam kết làm đúng về pháp lý, và tính nhân văn trong chính sách nhân sự.”

đinh tiến phúc - cmo

“Những gì Siêu Việt muốn làm là làm thật, từ những dự án muốn làm đến những cam kết của công ty trong quá trình làm việc. Đây là nơi phù hợp với ứng viên “game changer” – người muốn giải những bài toán và thách thức cụ thể.”

VÕ MINH TUẤN - hrd

“Văn hoá “Đồng hành” đem giá trị đến các đối tác liên quan. Công ty đang nỗ lực thay đổi chế độ đãi ngộ và phúc lợi mỗi ngày để tốt hơn, song song với sự tinh gọn lại bộ máy. Đây sẽ là yếu tố thu hút, và Siêu Việt vẫn đang thực hiện những kế hoạch này.”

NGUYỄN ANH TUẤN - cto

“Chinh phục những thách thức tại Siêu Việt giúp rèn luyện sức bền của mỗi cá nhân, tạo cơ hội để mỗi người không ngừng phát triển bản thân.”

Home
Account
Cart
Search